YLINEN, S.; VALOKIVI, H.; RISSANEN, S.; KALLIOMAA-PUHA, L. Itsemurhariskissä olevan ikäihmisen kanssa työskentelyssä vaaditut taidot sosiaalityössä – katsaus kansainväliseen tutkimukseen : - kirjallisuuskatsaus . Gerontologia, v. 33, n. 4, p. 155-170, 4 joulu 2019.