Aaltonen, Mari, Jutta Pulkki, Pia Teräväinen, ja Leena Forma. (2021) 2021. ”Ikääntyneiden Kokemukset Hoivan Ja Avun Saamisesta Koronapandemian Aikana”. Gerontologia 35 (4):326-41. https://doi.org/10.23989/gerontologia.107721.