Kursi, Maria, Tarja Ylimaa, ja Anu Jansson. 2022. ”Viitottu yksinäisyys: selvitys viittomakielisten iäkkäiden ihmisten yksinäisyydestä Ystäväpiiri-toiminnan kehittämiseksi”. Gerontologia 36 (2):227-30. https://doi.org/10.23989/gerontologia.116652.