Ristolainen, Hanna, Elisa Tiilikainen, ja Sari Rissanen. 2019. ”Kotona Asuvien ikäihmisten Palveluohjauksen Vaikuttavuus – Kuvaileva Kirjallisuuskatsaus”. Gerontologia 32 (4), 252-74. https://doi.org/10.23989/gerontologia.75681.