Pirhonen, Jari, Katariina Tuominen, Outi Jolanki, ja Marja Jylhä. 2019. ”Hyvinvointi vanhuudessa – valmistautumista, sopeutumista, luopumista ja hyväksymistä”. Gerontologia 33 (3):105-20. https://doi.org/10.23989/gerontologia.79424.