Saajanaho, Milla. 2019. ”Onnistunutta Vanhenemista etsimässä: IAGG-ER2019, Göteborg”. Gerontologia 33 (2), 92-94. https://journal.fi/gerontologia/article/view/82853.