Ylinen, Satu, Heli Valokivi, Sari Rissanen, ja Laura Kalliomaa-Puha. 2019. ”Itsemurhariskissä Olevan ikäihmisen Kanssa työskentelyssä Vaaditut Taidot sosiaalityössä – Katsaus kansainväliseen Tutkimukseen : - Kirjallisuuskatsaus ”. Gerontologia 33 (4), 155-70. https://doi.org/10.23989/gerontologia.84416.