Tattari, Mervi, Riitta Suhonen, ja Minna Stolt. 2021. ”Kotona asuvien ikääntyneiden henkilöiden kokemukset fyysisen toimintakykynsä ja itsenäisyytensä ylläpitämisestä”. Gerontologia 35 (1):51-62. https://doi.org/10.23989/gerontologia.87844.