Piikki, Alisa, Henna Saari, ja Eija Lönnroos. 2021. ”Kuolemantapaukset perusterveydenhuollon lyhytaikaisessa sairaalahoidossa”. Gerontologia 35 (2):172-79. https://doi.org/10.23989/gerontologia.95287.