Kiljunen, Outi, Tarja Välimäki, Pirjo Partanen, ja Päivi Kankkunen. 2021. ”Turvallisuuden edistäminen iäkkäiden tehostetussa palveluasumisessa ”. Gerontologia 35 (2):156-71. https://doi.org/10.23989/gerontologia.97264.