Forma, Leena, ja Susan Kuivalainen. 2020. ”Tulot, menot ja sote-palveluiden asiakasmaksut: millainen on ikääntyneiden toimeentulo?”. Gerontologia 34 (4):333-38. https://journal.fi/gerontologia/article/view/99618.