Muikku-Werner, P. (2021) ”Nimitysten valitsemisen vaikeus ”, Gerontologia, 35(2), ss. 213–214. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/102189 (Viitattu: 21heinäkuuta2024).