Jolanki, O. (2021) ”Pieni suuri maailma?”, Gerontologia, 34(2), ss. 168–171. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/102740 (Viitattu: 23kesäkuuta2024).