Heinonen, T., Lindfors, P. ja Nygård, C.-H. (2022) ”Etäkotihoitotyön sisältö ja kuormittavuus sekä mahdollisuudet työurien pidentäjänä”, Gerontologia, 36(2), ss. 128–142. doi: 10.23989/gerontologia.109921.