Toimitus (2022) ”Gerontologia 2023 - Ikääntymisen uusi aika, Tampere 8.-10.2.2023”, Gerontologia, 36(3), s. 339. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/121863 (Viitattu: 23kesäkuuta2024).