Kuha, S., Niemelä, K., Vähäkangas, P. ja Kanste, O. (2023) ”Johtajien näkemyksiä RAI-tiedon hyödyntämisestä ikääntyneiden kotihoidossa vuosina 2013 ja 2022”, Gerontologia, 37(4), ss. 295–313. doi: 10.23989/gerontologia.127911.