Sinkkonen, M. (2017) ”Kokonaisvaltaisuus ja läheisverkostot mukaan ikäihmisten palveluihin”, Gerontologia, 31(4), ss. 317-319. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/63052 (Viitattu: 29lokakuuta2020).