Ristolainen, H., Tiilikainen, E. ja Rissanen, S. (2019) ”Kotona asuvien ikäihmisten palveluohjauksen vaikuttavuus – kuvaileva kirjallisuuskatsaus”, Gerontologia, 32(4), ss. 252-274. doi: 10.23989/gerontologia.75681.