Jaakkonen, N.-M. A. ja Vandell, E.-I. (2019) ”Täsä vielä pörrätään täällä pitkään: Työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden ihmisten kokemuksia sairaudestaan”, Gerontologia, 33(4), ss. 190-203. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/76598 (Viitattu: 20tammikuuta2021).