Riikonen, M. (2019) ”Muistisairaan ihmisen kokemukset teknologiasta osana arkea - turvaa vai tunkeilevuutta?”, Gerontologia, 33(1), ss. 37–41. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/79337 (Viitattu: 16elokuuta2022).