Pohjola, P. (2019) ”Perusteellista tietoa suomalaisten terveydestä, toimintakyvystä ja hyvinvoinnista”, Gerontologia, 33(1), ss. 49–52. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/79633 (Viitattu: 3joulukuuta2023).