Manninen, S. (2019) ”Kokemuksia erityisestä sisaruudesta”, Gerontologia, 33(2), ss. 95-98. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/80429 (Viitattu: 5kesäkuuta2020).