Hoppania, H.-K., Vilkko, A. ja Topo, P. (2019) ”Elämänote-tutkimus on käynnistynyt: mukana iäkkäitä kanssatutkijoita”, Gerontologia, 33(2), ss. 86-91. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/82441 (Viitattu: 12heinäkuuta2020).