Jolanki, O. (2019) ”Joko riittää?”, Gerontologia, 33(2), ss. 55-56. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/82523 (Viitattu: 16helmikuuta2020).