Saajanaho, M. (2019) ”Onnistunutta vanhenemista etsimässä: IAGG-ER2019, Göteborg”, Gerontologia, 33(2), ss. 92-94. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/82853 (Viitattu: 18helmikuuta2020).