Ylinen, S., Valokivi, H., Rissanen, S. ja Kalliomaa-Puha, L. (2019) ”Itsemurhariskissä olevan ikäihmisen kanssa työskentelyssä vaaditut taidot sosiaalityössä – katsaus kansainväliseen tutkimukseen : - kirjallisuuskatsaus ”, Gerontologia, 33(4), ss. 155-170. doi: 10.23989/gerontologia.84416.