Tattari, M., Suhonen, R. ja Stolt, M. (2021) ”Kotona asuvien ikääntyneiden henkilöiden kokemukset fyysisen toimintakykynsä ja itsenäisyytensä ylläpitämisestä”, Gerontologia, 35(1), ss. 51–62. doi: 10.23989/gerontologia.87844.