Mononen, K. (2020) ”Mitä kielielämäkerrat kertovat? ”, Gerontologia, 34(1), ss. 66–68. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/89396 (Viitattu: 9joulukuuta2023).