Karttunen, M. (2020) ”Lääkitysturvallisuus haasteena ikääntyneiden pitkäaikaishoidossa: Lectio Praecursoria”, Gerontologia, 34(3), ss. 305-311. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/95224 (Viitattu: 20tammikuuta2021).