kollektiivi, V., Hoppania, H.-K., Karsio, O., Näre, L., Olakivi, A., Sointu, L., Vaittinen, T. ja Zechner, M. (2020) ”Hoivan arvo markkinoilla ja markkinoitta”, Gerontologia, 34(4), ss. 345–348. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/99587 (Viitattu: 1joulukuuta2023).