Rasi, P. ja Taipale, S. (2020) ”Tuki, ohjaus ja koulutus – ikääntyneet digitalisoituvassa mediayhteiskunnassa”, Gerontologia, 34(4), ss. 328-332. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/99601 (Viitattu: 16toukokuuta2021).