Zechner, M. ja Rappe, E. (2020) ”Ikääntyvän yhteiskunnan käsikirja”, Gerontologia, 34(4), ss. 315–316. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/99606 (Viitattu: 18tammikuuta2022).