Forma, L. ja Kuivalainen, S. (2020) ”Tulot, menot ja sote-palveluiden asiakasmaksut: millainen on ikääntyneiden toimeentulo?”, Gerontologia, 34(4), ss. 333–338. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/99618 (Viitattu: 28helmikuuta2024).