Jyväkorpi, S. K., Strandberg, T., Urtamo, A., Pitkälä, K., Suominen, M., Kokko, K. ja Heimonen, S. (2020) ”Ikääntyneiden terveys, elämänlaatu, toimintakyky ja mielen hyvinvointi”, Gerontologia, 34(4), ss. 339-344. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/99624 (Viitattu: 26helmikuuta2021).