Topo, P. ja Jyrkämä, J. (2020) ”Iäkkäät kasvattamassa yhteisiä ja yksityisiä voimavaroja ”, Gerontologia, 34(4), ss. 323–327. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/99647 (Viitattu: 24toukokuuta2024).