[1]
M. Aaltonen, J. . Pulkki, P. Teräväinen, ja L. . Forma, ”Ikääntyneiden kokemukset hoivan ja avun saamisesta koronapandemian aikana ”, gerontologia, vsk. 35, nro 4, ss. 326–341, joulu 2021.