[1]
H. Laitinen, ”Ystävyyssuhteisiin pohjautuva vertaisauttaminen ”, gerontologia, vsk. 36, nro 3, ss. 255–270, syys 2022.