[1]
T. Heinonen, P. Lindfors, ja C.-H. Nygård, ”Etäkotihoitotyön sisältö ja kuormittavuus sekä mahdollisuudet työurien pidentäjänä”, gerontologia, vsk. 36, nro 2, ss. 128–142, kesä 2022.