[1]
M. Zechner, M. Vaalavuo, I. Linnosmaa, T. Kyyrä, ja T. Kauppinen, ”Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ikääntyvässä yhteiskunnassa ”, gerontologia, vsk. 36, nro 3, ss. 317–324, syys 2022.