[1]
J. Pirhonen, K. Tuominen, O. Jolanki, ja M. Jylhä, ”Hyvinvointi vanhuudessa – valmistautumista, sopeutumista, luopumista ja hyväksymistä”, gerontologia, vsk. 33, nro 3, ss. 105–120, syys 2019.