[1]
S. Ylinen, H. Valokivi, S. Rissanen, ja L. Kalliomaa-Puha, ”Itsemurhariskissä olevan ikäihmisen kanssa työskentelyssä vaaditut taidot sosiaalityössä – katsaus kansainväliseen tutkimukseen : - kirjallisuuskatsaus ”, gerontologia, vsk. 33, nro 4, ss. 155-170, joulu 2019.