[1]
M. Ranta, E. Lönnroos, A.-J. Kouvo, M. Miettinen, ja J. Lammintakanen, ”Päivystyksen henkilöstön asenteet iäkkäitä potilaita kohtaan”, gerontologia, vsk. 34, nro 3, ss. 193-208, syys 2020.