[1]
S. Himanen ja R. Nikkola, ”Hoitotyöntekijöiden osaamisen kehittämistarpeet lähijohtajien ja hoitohenkilökunnan arvioimana”, gerontologia, vsk. 35, nro 1, ss. 63–71, maalis 2021.