[1]
A. Piikki, H. Saari, ja E. Lönnroos, ”Kuolemantapaukset perusterveydenhuollon lyhytaikaisessa sairaalahoidossa”, gerontologia, vsk. 35, nro 2, ss. 172–179, kesä 2021.