[1]
J. Pirhonen, K. Blomqvist, M. Harju, R. Laakkonen, ja M. Lemivaara, ”Etäläheiset – hoivakotien koronaeristys asukkaiden läheisten kokemana”, gerontologia, vsk. 34, nro 3, ss. 178–192, syys 2020.