[1]
L. Enroth ja J. Pulkki, ”Aistivaikeudet, arki ja toimintakyky 90 vuotta täyttäneillä”, gerontologia, vsk. 35, nro 2, ss. 121–137, kesä 2021.