[1]
P. Topo ja J. Jyrkämä, ”Iäkkäät kasvattamassa yhteisiä ja yksityisiä voimavaroja ”, gerontologia, vsk. 34, nro 4, ss. 323–327, joulu 2020.