Heinonen, T., P. Lindfors, ja C.-H. Nygård. ”Etäkotihoitotyön sisältö ja kuormittavuus sekä mahdollisuudet työurien pidentäjänä”. 2022. Gerontologia, vsk. 36, nro 2, kesäkuuta 2022, ss. 128-42, doi:10.23989/gerontologia.109921.