Ristolainen, H., E. Tiilikainen, ja S. Rissanen. ”Kotona Asuvien ikäihmisten Palveluohjauksen Vaikuttavuus – Kuvaileva Kirjallisuuskatsaus”. Gerontologia, Vsk. 32, nro 4, helmikuuta 2019, ss. 252-74, doi:10.23989/gerontologia.75681.