Saajanaho, M. ”Onnistunutta Vanhenemista etsimässä: IAGG-ER2019, Göteborg”. Gerontologia, Vsk. 33, nro 2, kesäkuuta 2019, ss. 92-94, https://journal.fi/gerontologia/article/view/82853.